Terapia manualna

Terapia manualna jest metodą leczniczo-diagnostyczną polegającą na wspomaganiu leczenia schorzeń narządów ruchu, w szczególności przy chorobach kręgosłupa oraz zwyrodnieniach stawów. Wykorzystywana jest zarówno w ortopedii i rehabilitacji, a także reumatologii oraz neurologii. Terapia manualna ma na celu przywrócenie właściwej ruchomości stawów oraz zminimalizowanie dolegliwości bólowych. Fizjoterapeuta poprzez ucisk odpowiednich punktów na ciele, stosując różne techniki terapii tkanek miękkich dociera do miejsc bolesnych i przywraca równowagę mięśniową.


Terapia Manualna

Terapia Manualna Rakowskiego

Terapia Manualna Rakowskiego to nowoczesny, holistyczny i medyczny system leczenia dysfunkcji narządu ruchu, w których następstwie pojawiają się różne dolegliwości, najczęściej w postaci bólu.

Terapia Manualna Rakowskiego swojej koncepcji traktuje nierozdzielnie duchowość i fizyczność, uwzględniając w terapii aspekt wpływu stresu na ciało i odwrotnie.

Podczas sesji terapeutycznych stosuje się bezpieczne i niezwykle skuteczne techniki ręczne (dawniej nazywane “nastawianiem” kręgosłupa) oraz odruchowe. Polegają one na mobilizacjach, manipulacjach na stawach kręgosłupa i kończyn a także na oddziaływaniu na tkanki miękkie (mięśnie, powięzi, więzadła, ścięgna), a za ich pośrednictwem na układ nerwowy.

Terapeuci:

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping to metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology.

Istotą każdej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm różnymi czynnikami mechanicznymi i fizykalnymi w celu wywołania pożądanych zmian.

Jest to możliwe dzięki zjawisku samoleczenia organizmu, częściej określanym jako kompensacja, która samoistna w efekcie jest patologiczna, natomiast kierowana prowadzi do przywrócenia i zachowania prawidłowej funkcji.

Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Służą temu testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu i porównuje je z istniejącymi objawami.

Terapeuci:

Masaż tkanek głębokich

Masaż tkanek głębokich (ang. deep tissue massage) inaczej głęboki masaż łącznotkankowy lub masaż głęboki – jest to forma terapii tkanek miękkich, mająca na celu przywrócenie równowagi w głębszych warstwach tkanki łącznej i mięśniach poprzez likwidowanie napięć i restrykcji w układzie mięśniowo-powięziowym. Zawiera połączenie różnorodnych technik, które – wykonane prawidłowo – nie wymagają użycia siły przez terapeutę, a mimo tego działają dogłębnie.

Terapeuci:

Diagnozowanie i leczenie dysfunkcji tkanek miękkich

Umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, oparte na najnowszych metodach terapeutycznych. Autorski program kursu łączy w sobie szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich oraz rozmaite aspekty terapii zawartych w różnych metodach, co pozwala na całościowe podejście do dysfunkcji tkanek miękkich.

Terapeuci:

Metoda PNF

Metoda PNF

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation), to metoda kompleksowej kinezyterapii, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych. Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu (propriocepcję) oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej.

Terapeuci:

Metoda FITS

Metoda FITS

Metoda FITS powstała w 2004 r. dla potrzeb diagnostyki i terapii dzieci ze skoliozą, wadą postawy i chorobą Scheuermanna. Autorami metody są fizjoterapeuci: dr n. med. Marianna Białek i mgr Andrzej M’hango, specjalista rehabilitacji ruchowej, dyplomowany osteopata.
Metoda posiada spójną koncepcję, uwzględniającą zasady leczenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego. Terapia rozpoczyna się od poprawy propriocepcji/czucia głębokiego, relaksacji hipertonicznych mięśni, następnie wzmocnienia wyhamowanych mięśni, aż do uzyskania najlepszych warunków do wykonania wzorców korekcyjnych oraz autokorekcji postawy ciała.

Terapeuci:

Osteopatia

Osteopatia

Osteopatia jako system medycyny manualnej, skupia się na rozpoznaniu dysfunkcji i ograniczeń ruchomości w układzie mięśniowo-szkieletowym, tkankach miękkich i narządach wewnętrznych poprzez zastosowanie odpowiednich technik manualnych.

Terapeuci:

Igłoterapia

Igłoterapia A.Rakowskiego (i-ter) jest niezwykłą techniką, rozwijaną i opisywaną od ponad czterdziestu lat przez doktora Andrzeja Rakowskiego. Jest to technika odruchowa, wykorzystująca zdolności organizmu do samoregulacji, samoleczenia. Skuteczność igłoterapii jest potwierdzona reakcjami dziesiątek tysięcy pacjentów, w tym sportowców, którzy dzięki jej zastosowaniu z powodzeniem pozbyli się dolegliwości bólowych, odzyskali sprawność, mieli szansę powrotu do treningów sportowych i osiągania lepszych wyników. Co niezwykle istotne, to fakt, iż igłoterapia jest bezpiecznym, naturalnym sposobem stymulowania organizmu do zdrowienia, dzięki czemu wielu pacjentów nie potrzebuje stosować chemicznych środków przeciwbólowych lub ma szansę całkowicie odstawić leczenie farmakologiczne.

Terapeuci:

Funkcjonalna Stabilizacja

Funkcjonalna Stabilizacja to forma terapii treningowej streszczona w kartach z zestawami ćwiczeń wykorzystującymi pracę z obciążeniem o stopniowanej trudności i w ściśle określonych płaszczyznach.

Trening koncentruje się wokół wzmacniania siły mięśni, głównie stabilizujących kręgosłup, a także koordynacji i szybkości, przez co pacjent bezpieczniej i łatwiej może sprostać codziennym obciążeniom.

Terapeuci:

Metoda McKenzie

Metoda McKenzie’go®

Metoda McKenzie’go® czyli Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia ® (MDT) jest uznanym systemem diagnostyczno-terapeutycznym, stosowanym na całym świecie, zarówno w przypadku schorzeń kręgosłupa jak i kończyn. Została opracowana przez fizjoterapeutę z Nowej Zelandii – Robina McKenzie’go i jest wykorzystywana na całym świecie od ponad 60-ciu lat.

Terapeuci MDT są w stanie zbadać i sklasyfikować wszystkie schorzenia narządu ruchu. Oznacza to, że jeżeli problem dotyczy kręgosłupa, stawów lub mięśni kończyn, może być wskazane zastosowanie Metody MDT. Specjalista z zakresu MDT będzie w stanie zdecydować, czy Metoda McKenziego może być przydatna jako strategia postępowania leczniczego oraz precyzyjnie określić plan usprawniania.”

Terapeuci:

Metoda Kaltenborna

Metoda Kaltenborna to potoczna nazwa odmiany terapii manualnej opracowanej przez dwóch norweskich fizjoterapeutów: Freddy’ego Kaltenborna oraz Olafa Evjentha. Jej pełna nazwa to ortopedyczna terapia manualna Kaltenborn – Evjenth. Znajduje ona zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń czynności narządu ruchu, które są efektem zaburzeń strukturalnych lub im towarzyszą.

Ortopedyczna terapia manualna Kaltenborn – Evjenth składa się z kilku elementów. Pierwszym jest diagnostyka – poprzez specjalistyczne testy manualne fizjoterapeuta może precyzyjnie określić, czy źródłem bólu w konkretnej partii ciała jest zmieniony chorobowo staw, uciśnięty nerw czy też za mocno napięty mięsień. Pozwala to na dobór najlepszej metody terapii.

Terapeuci:

Technika rozluźniania mięśniowo- powięziowego

Technika rozluźniania mięśniowo- powięziowego jest jedną z najskuteczniejszych form rozluźniania układu powięziowego lub mięśniowo- powięziowego, przy czym – w przeciwieństwie do wielu innych form terapii – wykonywana jest w sposób niezwykle subtelny i bezpieczny. Celem rozluźniania mięśniowo- powięziowego, nazywanego “uwalnianiem” mięśniowo- powięziowym [ang. myofascial release], jest usunięcie restrykcji tkankowych w ciele. W rozluźnianiu mięśniowo- powięziowym nie koncentrujemy się na miejscu bólu lecz na zaburzeniach w układzie powięziowym. Podstawą tej terapii jest badanie palpacyjne i techniki manualne, wykonywane z dostosowaniem się do stanu klinicznego pacjenta

Terapeuci:

Pinoterapia

Pinoterapia

Pinoterapia to autorska metoda pracy z patologiami narządu ruchu stworzona przez lek. med. Radosława Składowskiego. Łączy w sobie techniki pracy narzędziowej z szeregiem technik manualnych skierowanych na wyznaczane w Medycynie Manualnej rodzaje patologii tkanek powierzchownych i głębokich. Szczególny nacisk kładziony jest na różnicowanie ww zaburzeń względem zaburzeń wyznaczanych w szeregu innych koncepcji terapeutycznych – zarazem wskazując na możliwości łączenia koncepcji Pinoterapii z wieloma metodami pracy z ciałem

Terapeuci:

Metoda Maitlanda

Twórcą metody był australijski fizjoterapeuta – Geoffrey Maitland. Uważał, że w pracy rehabilitanta najważniejsze jest rozwiązanie danego problemu funkcjonalnego poprzez zniesienie odczuć bólowych, przywrócenie odpowiedniej ruchomości w stawie oraz wyrównanie napięcia mięśniowego. Podczas tworzenia swojej metody posłużył się pracami szwedzkiego neurochirurga, który badał zależność między ruchami kręgosłupa, a objawami bólowymi ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

W tej koncepcji nie jest najważniejsze odkrycie bezpośredniej przyczyny dysfunkcji, lecz obserwacja objawów i zastosowanie najwłaściwszych technik terapeutycznych

Terapeuci:

IASTM - (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization)

Mechaniczna przyrządowa regulacja powięzi w terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach czynnościowych narządu ruchu.

Terapeuci:

Refleksoterapia

Refleksoterapia

Refleksoterapia jest jedną z metod stosowanych przez medycynę niekonwencjonalną, bazujących na przekonaniu o zdolności organizmu do samoleczenia. Idea refleksologii zakłada istnienie połączeń energetycznych między określonymi punktami na stopach, dłoniach lub twarzy, a narządami wewnętrznymi. Dlatego właściwy masaż tych obszarów przynosić ma terapeutyczne korzyści

Terapeuci:

Drenaż limfatyczny

Drenaż limfatyczny to jedna z metod oddziaływania na Twój układ chłonny, która sprawdza się zarówno aspektach leczniczych jak i kosmetycznych. Głównym zadaniem masażu limfatycznego jest poprawa krążenia krwi oraz zmniejszenie widoczności obrzęków.

Terapeuci:

tensegracja

Tensegracja

Pojęcie tensegracji tłumaczy się jako integralność, niepodzielność, co w odniesieniu do ludzkiego organizmu oznacza ścisłą zależność i wzajemne oddziaływanie poszczególnych elementów na całość. Model tensegracyjny skonstruowany przez Richarda Buckminstera Fullera i Kenteha Snelsona tłumaczył integralność struktury o napięcie. Model ten w przełożeniu na ludzki organizm, zakłada, iż poszczególne elementy ciała zatopione są w sieci tkanek miękkich, które poprzez kompresję lub rozciąganie oddziaływają na siebie.

Terapeuci:

IAOM

International Academy of Orthopedic Medicine jest organizacją zajmującą się szkoleniem lekarzy i fizjoterapeutów w dziedzinie medycyny ortopedycznej oraz terapii manualnej. Założona w 1978 roku z inicjatywy doktora Jamesa Cyriaxa, który w latach powojennych stworzył podwaliny współczesnej diagnostyki i terapii dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych. IAOM rozwinęła myśl Cyriaxa uzupełniając ją najnowszymi wynikami badań medycznych. W ten sposób powstał system diagnostyki i terapii, rozpoznawany zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Metodę cechuje precyzja w rozpoznawaniu patologii pacjenta, co jest podstawą doboru skutecznych technik leczenia stosowanych przy wszelkiego rodzaju dysfunkcjach mięśniowo-szkieletowych

Terapeuci: